Foto

Rockfoto / Mingel / Konstfoto / Artikelfoto

Rockfoto

Mingel

Konstfoto – Vårsinne

Från vernissagen Vårsinne, där alla bilder skulle inspireras av ett sinne.

Konstfoto – Oktobersaga

Alla bilders titel är inspirerade av klassiska sagobegrepp eller uttryck

Artikelfoto

Advokatfirman Gernandt & Danielsson skulle publicera en artikel i en branschtidning med bilder på ett antal anställda.